Стефания Р.

Много спокоен, внимателен и симпатичен е д-р Тушев! На всеки зададен въпрос, дава професионален и компетентен отговор!