Димитър П.

И по рано съм бил пациeнт на д-р Тушев, поради което отново ползвам неговото лечение.